Transit bipartisyon?

Brezilya’lı cerrah Sergio Santoro tarafından tıp literatürüne kazandırılan bu ameliyat tekniği diğer tekniklere benzer şekilde bir tüp mide işlemine ilaveten, diğer işlemlerden farklı olarak ince bağırsağın son bölümünün tamamı midenin alt kısmına ikinci bir çıkış sağlanarak yapılır. Bu sayede yenilen yiyeceklerin ince bağırsakların tüm segmentlerinden geçişi sağlanır. Bu uygulamada öncelikle ince bağırsakların kalın bağırsaklarla birleştiği noktadan itibaren 100 veya 120 cm sayılır ve bu kısım işaretlenir. 100 ila 120 cm arasındaki tercih hasta karakteristiklerine göre belirlenir. Bu noktadan itibaren 150 cm daha sayılarak, ince bağırsakların kalın bağırsakla birleşme yerinden itibaren 250.cm’den ince bağırsak kesilir. Kesilen alt uç mideye bağlantı yapılır. Üst uç ise daha önceden işaretlenmiş olan 100. cm’e bağlanır. Tek önemli nokta yiyeceklerin yaklaşık 1/3’ü doğal yol olan oniki parmak bağırsağından, 2/3’ü ise yeni yapılan bağlantı sayesinde ince bağırsakların son kısmından geçer.

 

 

Duodenal Switch? SADI-S?

Duodenal switch ameliyatı biliopankreatik diversiyonlu duodenal switch olarak da bilinen ve çok uzun süredir uygulanmakta olan bir ameliyattır. SADI-S ise bu yüksek etkili ameliyatın daha güncel ve daha güvenli bir modifikasyonudur. Gastrik bypass gibi, SADI-S ameliyatı da hem kısıtlayıcı, hem de emilimi azaltıcı etkileri olan ameliyatlardandır. Loop duodenal switch ameliyatı da denilen bu yöntem gerek kısıtlayıcı, gerekse ciddi emilim azaltıcı etkileri ile gerek kilo kaybında, gerekse diyabet başta olmak üzere, metabolik sorunların çözümünde çok yüksek etkili bir ameliyattır.

Ameliyatın ilk aşaması, sleeve gastrektomi yani tüp mide ameliyatında olduğu gibi midenin ince bir tüp mide şekline getirilmesidir. Bu bölüm, gıda alımını kısıtlayan etkiyi oluşturur. İkinci aşamada mide çıkışındaki pylor’un birkaç cm ilerisinden ve safra-pankreas sıvılarının döküldüğü yerin biraz gerisinden oniki parmak barsağı kesilerek ayrılır. Mide çıkışı ince barsak-kalın barsak bileşkesinden itibaren geriye doğru 250 cm mesafedeki ince barsakla ağızlaştırılır. Yani, safra ve diğer sindirim enzimlerinin gıdalarla karıştığı ve emilime yol açtığı barsak uzunluğu 250 cm’e düşürülür. Bu işlem, gıdalardaki yağlar ve kalorinin emilim miktarını gastrik bypassın da üstünde bir oranda azaltır.

Geleneksel DS ameliyatı kişinin ince barsaklarının neredeyse % 80’ini bypasslar. Bu ameliyatta yüksek kilo kaybı elde edilir, ancak hastalar destek tedavisine rağmen ciddi vitamin mineral ve protein malnutrisyonu yaşarlar. SADI-S ameliyatı ise, ince barsak uzunluğunun yaklaşık olarak yarısını bypasslar. Yeterli ince barsak mesafesi bırakılması vitamin-mineral emilim bozukluğunu en aza indirir, buna karşın kilo kaybı etkisi maksimize edilmiştir. Ancak hayat boyu vitamin-mineral desteği sağlamak kaydı ile SADI-S ameliyatının son derece etkili ve güvenli olduğunu söyleyebiliriz.

İleal interpozisyon?

İleal İnterpozisyon terimi en özet ifade ile ince bağırsağın son kısmı ile başlangıç kısmının yer değiştirmesi işlemidir. Bu ameliyat insülin direncine neden olan hormonları devre dışı bırakıp, insülin duyarlılığını artıran hormon seviyelerini yükseltmek prensibi üzerinden işlev görür. İleal İnterpozisyon ameliyatı orijinal olarak sleeve gastrektomi ve buna ilaveten adından da anlaşılacağı üzere bir ileum segmentinin sindirim sisteminin farklı bir alanına taşınmasını ifade eder.

İleal İnterpozisyon ameliyatının iki farklı versiyonu vardır.Sleeve Gastrektomi + Jejuno – İleal İnterpozisyon (JII= Non diverted sleeve + İİ), Sleeve Gastrektomi + Duodeno – İleal İnterpozisyon (DII=Diverted sleeve + İİ) JII ameliyatında dudenal transeksiyon yapılmaz. Hazırlanan ileal segment uzunluğu 200 cm’dir ve Treitz Ligamanı’ndan itibaren 20. cm’e interpoze edilir. DII ameliyatında dudenal transeksiyon yapılır. Hazırlanan ileal segment uzunluğu 170 cm’dir ve bu segmentin proksimal ucu duodenum I. kıtaya (sleeve distaline), distali de Treitz Ligamanı’ndan itibaren 50. cm’e interpoze edilir.

Open chat
Whatsapp
Powered by