Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Ozan KARATAĞ, Gülden Yenice KARATAĞ, Hüseyin ÖZKURT, Hülya Kurtul DEĞİRMENCİ, Ömer AVLANMIŞ, Muzaffer BAŞAK, Adil BAYKAN (2012). The ability of phased-array MRI in preoperative staging of primary rectal cancer: correlation with histopathological results. Diagnostic And Interventional Radiology Studies, 1(18): 20-26

2. Ahmet Mesrur HALEFOGLU, Sadik YILDIRIM, Ömer AVLANMIŞ, Damlanur SAKIZ, Adil BAYKAN (2008). Endorectal ultrasonography versus phased-array magnetic resonance imaging for preoperative staging of rectal cancer. World Journal Of Gastroenterology 14(22): 3504-3510

3. Bülent YAŞAR, Ömer AVLANMIŞ, Yasin Ağırmak (2014) Ileocecal Intussusception Secondary to Ileal Lipoma in an Adult Patient 5 (4):10

4. Ahmet Mesrur HALEFOĞLU, Sadik YILDIRIM, Hakan KÖKSAL, Ayşe Deniz KAHRAMAN, Ömer AVLANMIŞ, Adil BAYKAN (2006) The Role Of Magnetic Resonance Cholangiopancreatography. Turkiye Klinikleri J Med Sci 26(3):265-71

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1. Ömer AVLANMIŞ, Riza Gürhan IŞIL (2017). Effects Of Antral Resectİon Ratio In Laparoscopic Sleeve Gastrectomy For Mobid Obesity And Relationship With Exces Weigth Loss. 5. Ulusal & 3. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi 12-15 Ekim 2017 Abstract 76

2. Ömer AVLANMIŞ, Riza Gürhan IŞIL (2017). Does Concomitant Cholecystectomy Necessary for Asymptomatic Cholelithiasis During Sleeve Gastrectomy? 5. Ulusal & 3. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi 12-15 Ekim 2017 Abstract 77

3. Ömer AVLANMIŞ, Riza Gürhan IŞIL (2017). Laparoscopic Sleeve Gastrectomy Versus Gastric Mini Bypass for Metabolic Control of Diabetes in Morbid Obese Patients . 5. Ulusal & 3. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi 12-15 Ekim 2017 Abstract 95

4. Ömer AVLANMIŞ, Riza Gürhan IŞIL (2017). Laparoscopic Sleeve Gastrectomy versus Transit Bipartition for Metabolic Control of Diabetes in Morbid Obese Patients. 5. Ulusal & 3. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi 12-15 Ekim 2017 Abstract 96

5. Ömer AVLANMIŞ, Riza Gürhan IŞIL (2017). Gastric Mini By-pass versus Transit Bipartition for Metabolic Control of Diabetes in Morbid Obese Patients. 5. Ulusal & 3. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi 12-15 Ekim 2017 Abstract 98

6. Ömer AVLANMIŞ, Riza Gürhan IŞIL (2017). Does Fibrin Sealant Use in Laparoscopic Sleeve Gastrectomy Reduces Complications. 5. Ulusal & 3. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi 12-15 Ekim 2017 Abstract 102

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1. Ömer AVLANMIŞ, Rıza Gürhan IŞIL, Nadir Adnan HACİM, Teoman Hakan YANAR. (2017) Laparoskopik Appendektomide Güdük Bağlama Tekniklerinin batın içi Abse Gelişimindeki Rolü, 13. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 19-22 Nisan 2017 SB-9

2. Ömer AVLANMIŞ, Rıza Gürhan IŞIL, Nadir Adnan HACİM. (2017) 350 Kilogram ve 136kg/m2 Vücut Kitle İndeksine Sahip Hastanın Perioperative Yönetimi, 13. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 19-22 Nisan 2017 PB-18

Open chat
Whatsapp
Powered by